Mijn beleving van het naturisme en kijk op ons natuurlijke gewone blote lichaam.